Nieuws

De Zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Vanaf dit jaar (2020) wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks lager. De aftrek wordt stapsgewijs verlaagd tot deze in 2028 de hoogte van € 5.000 heeft bereikt. De overheid wil doormiddel van de verlaging van de zelfstandigenaftrek het verschil in belasting tussen zelfstandige ondernemers en werknemers in loondienst verkleinen. In 2020 gaat de zelfstandigenaftrek naar een bedrag van € 7.030 (in 2019 bedroeg deze nog € 7.280).

De overheid verhoogt de komende jaren wel de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. De meeste zelfstandigen zullen dus weinig merken van de verlaging van de zelfstandigen aftrek en gaan er per saldo veelal nog steeds op vooruit.

Om als ondernemer gebruik te kunnen maken van de zelfstandigenaftrek dient men ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting. Daarnaast dient er voldaan te worden aan het urencriterium (1.225 uren).

Verlaging zelfstandigenaftrek

Vrijblijvend een offerte aanvragen?